Marime text A A A

 

 

Finanțare:

 

  • Pe perioada a 6 luni (mai-decembrie 2023), 10 dintre proiectele propuse de BRAVoluntarii participanţi au fost finanţate în vederea implementării în comunităţile locale.

 

  • Valoarea totală a fondului de proiecte este de 100.000 EUR, iar valoarea unei finanțări este de 10.000 EUR/proiect.

BRAVoluntar 1.0

Descriere program:
Descriere program:

În cadrul programului BRAVoluntar, în perioada noiembrie 2022- februarie 2023, am oferit formare și consultanță în domeniul dezvoltării comunitare atât pentru voluntari cât și pentru organizații neguvernamentale. I-am sprijinit pe voluntari în procesul de implicare comunitară, de la identificarea unei nevoi şi a unor parteneri până la implementarea unui proiect cu impact social. În același timp, organizațiile neguvernamentale au beneficiat de formare și finanțare pentru derularea proiectelor cu componentă de voluntariat.

Astfel, credem că valoarea muncii voluntare va crește, iar legătura dintre voluntari, organizații și alte persoane dornice să se implice se va consolida pe termen lung.

Proiecte finanțate:
Proiecte finanțate:

Zi de Zi Alături de Copii

Asociația Ana și Copiii

Loc desfășurare: București, sector 3
Beneficiari: 100 copii din centrul de zi “Ana și Copiii”

Proiectul urmărește combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, și prevenirea instituționalizării copiilor din familii vulnerabile. Astfel, 100 de copii și tineri din familii vulnerabile vor beneficia de servicii integrate, în cadrul noului Centru de Zi “Ana și Copiii’’. 230 voluntari vor fi implicați, alături de echipa de proiect, în alcătuirea și desfăsurarea atat a activitătilor educaționale, cat și a celor de relaxare, pentru copii. In plus, copiii vor primi două mese calde pe zi, rechizite, produse de igienă și vor avea acces la servicii medicale.

Ce plantezi azi, vei culege mâine

 Asociația Copacul Prieteniei

Loc desfășurare: Comuna Marca, jud. Sălaj
Beneficiari: locuitorii comunității Marca

Proiectul constă în crearea unei pepiniere și plantarea puieților obtinuți, cu scopul restaurării terenurilor degradate din comunitatea Marca. Atât activitatea din pepinieră cât si activitățile de plantare care vor avea loc primăvara și toamna vor implica voluntari (120 de părinți împreună cu copiii lor), rezultatul vizat fiind îmbunătățirea calității mediului prin diminuarea efectelor negative ale poluării și conservarea biodiversității.

Mai informat, mai câștigat

Asociația Ai Carte

Loc desfășurare: Ploiești, jud. Prahova
Beneficiari: 2000 copii din comunitatea locală

România are cel mai slab scor din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte educaţia financiară, iar la nivel mondial se plasează pe locul 123 din 143 conform unui studiu derulat în 2022. De aceea, proiectul își propune să creeze o platformă care să "traducă" concepte financiare și termeni de specialitate (dobândă, randament etc) pe înţelesul tinerilor. Cu ajutorul voluntarilor – 30 de elevi și studenți deja familiarizaţi cu aceste noţiuni – se vor disemina informaţiile din platformă către minim 2000 de elevi și studenţi din comunitate.

CHESS: FOREVER YOUNG 

Asociația Royal Chess Ploiești

Loc desfășurare: Ploiești, jud. Prahova
Beneficiari: 300 copii și 50 seniori

Proiectul va contribui la dotarea cu seturi de șah, materiale interactive, precum și cu manuale pentru studiu, cluburile pensionarilor și copiilor din Ploiești. De asemenea, va fi organizat un concurs cu participarea echipelor de copii și adulți ai CSM Ploiești, a unei echipe de seniori și a voluntarilor interesați, promovând astfel sportul ce menține mintea tânără și activă. Implicarea persoanelor vârstnice în activitatea competițională îmbunătățește calitatea vieții acestora, promovând conexiunile sociale și o viață activă. Unanim recunoscut pentru multiplele beneficii în plan cognitiv, emoțional și social, șahul este un liant între copii și persoanele în vârstă.

ABC Onco Genetica 

Asociația Oameni buni

Loc desfășurare: național, focus în Cluj Napoca și București
Beneficiari: 200 pacienți oncologici, 18.000 oameni

Proiectul ABC OncoGenetica are ca scop informarea și educarea publicului larg, a pacienților oncologici și a familiilor acestora cu privire la cancerele cu transmitere genetică, prin furnizarea de informații medicale corecte și accesibile și consiliere, care să contribuie la o mai bună înțelegere a acestor patologii și la prevenirea acestor tipuri de cancer prin diagnosticare precoce. Vor fi realizate materiale video cu medici care vor explica într-un mod accesibil ce înseamnă prevenția, tipuri de cancere cu transmitere genetică și alte informații medicale. Materialele vor fi diseminate în mediul on-line și prin posturi locale de radio și TV, astfel încât populația generală să aibă acces la informații.

Informatica pentru toți

Fundația Comunitară Buzău

Loc desfășurare: Comuna Cănești, jud. Buzău
Beneficiari: 46 elevi

Proiectul ”Informatica pentru toți” își propune să implice voluntari din comunitatea locală a comunei Cănești, dar și din județul Buzău, pentru dezvoltarea competențelor TIC și de robotică ale elevilor școlii gimnaziale din comuna Cănești. Proiectul presupune echiparea laboratorului de informatică al școlii și derularea de ateliere de Operare PC, ateliere de robotica, cu sprijinul unor experți voluntari.

Andante-Armonii de coarde

Centrul de Resurse al Comunității Suplacu de Barcău

Loc desfășurare: Comuna Suplacu de Barcău, jud. Bihor
Beneficiari: 50 elevi

Prin intermediul proiectului, elevii din comuna Suplacu de Barcău vor avea posibilitatea de a-și cultiva talentul, fie vocal, fie instrumental, prin participarea la cursuri de teorie și la Ateliere muzicale de canto, mandolină și chitară. Sala festivă a Liceului Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău va fi dotată cu echipamente audio și vor fi achiziționate instrumente muzicale pentru a putea fi organizate atelierele și cursurile de muzică. Pe viitor, cursanții Atelierelor muzicale vor fi implicați ca voluntari activi în școală și în comunitate, atât în ceea ce privește activitatea muzicală desfășurată în cadrul atelierelor, dar și în alte activități cultural-artistice susținute pe plan local.

Diferiţi, dar împreună!

Asociația Casa Tuturor

Loc desfășurare: comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu
Beneficiari: 25 copii

Proiect de educație incluzivă ce urmărește școlarizarea copiilor cu dizabilități în școli și clase obișnuite, prin organizarea unor ateliere ce au ca scop reducerea riscului de excluziune. Vor fi derulate activități de îmbunătățire a motricității, a limbajului și îmbogățirea a vocabularului. Astfel, 10 copii cu dizabilități și 15 copii fără dizabilități vor avea ocazia să petreacă timp împreună, să devină prieteni și să își dezvolte empatia. Atât voluntarii cât și copiii vor construi o comunitate vie în cadrul căreia toți să se simtă valorizați și importanți.

ECO-SMART, micii protectori ai planetei 

Asociația Zimbrul Carpatin

Loc desfășurare: Comuna Budeasa, jud. Argeș
Beneficiari: 100 copii din comunitate

In cadrul proiectului ECO-SMART, micii protectori ai planetei Asociația Zimbrul Carpatin în colaborare cu Fundația Leul Albastru vor desfășura la Școala Gimnazială nr. 1 Budeasa, 8 ateliere ce își propun educarea și informarea a 100 de copiii din mediul rural defavorizat cu privire la bunele practici de protejare a planetei prin tehnologii moderne de învățare (roboței și kit de fabricare a hârtiei manuale). În cadrul a 4 ateliere demonstrative, copiii vor fi îndrumați de 2 mini roboței în cunoașterea beneficiilor reciclării selective a deșeurilor, economisirii energiei, a transportul ecologic și a orașele verzi, și vor instala și utiliza pubele pentru colectare selectivă. În alte 4 ateliere creative, copiii vor învăța să creeze hârtie manuală cu ajutorul kitului de producere hârtie manuală ce va fi achiziționat în cadrul proiectului.

Camarazi în drum spre școală

Fundația Sfântul Dimitrie

Loc desfășurare: București
Beneficiari: 30 copii din din medii vulnerabile și familiile lor

Proiectul "Camarazi în drum spre şcoală" are scopul de a preveni abandonul şcolar al copiilor aflaţi în acest risc, prin dezvoltarea relațiilor de prietenie și dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare, utilizând potenţialul comunităţii prin acţiuni de voluntariat. Împărtăşind pasiunile şi preocupările lor, prin organizarea de cursuri şi ateliere pentru copii, voluntarii vor răspunde, într-un mod personal și creativ, nevoilor copiilor de a fi văzuți, acceptați și valorizați. Pe parcursul proiectul și în întreg procesul de relaţionare, voluntarii vor fi ghidaţi de un psihoterapeut care va facilita comunicarea cu copiii.

 

Calendarul programului BRAVoluntar

Programul BRAVoluntar se adreseaza voluntarilor şi ONG-urilor din România. Toate activităţile derulate în cadrul programului se vor desfăşura în limba română.