Marime text A A A

Finanțarea proiectului:

800.000 euro

Scopul proiectului:

Parcul Natural Vânători Neamț (PNVNT) își propune să devină un model de referință la nivel național pentru conservarea biodiversității prin procese naturale și dezvoltarea conceptului de destinație ecoturistică.

Perioada:

aprilie 2023 – martie 2024  

Verde pentru viitor

Context
Context

Parcul Natural Vânători Neamț (PNVNT) cuprinde habitate forestiere cu păduri seculare și habitate de pajiște.  Presiunile și amenințările identificate în planul de management al PNVNT sunt extinderea intravilanului și a infrastructurii de transport în zonele valoroase pentru conservare, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor, suprapășunatul, incendierea pajiștilor. Mai mult, și schimbările climatice au efecte negative asupra PNVNT.

De aceea, adoptarea metodelor de conservare a biodiversității prin procese naturale, programele educative și creșterea atractivității ecoturistice reprezintă o soluție pentru îmbunătățirea managementului ariei protejate și vor genera un impact pozitiv socio-economic.

Rezolvare
Rezolvare

Fundația OMV Petrom împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Propark Fundația pentru Arii Protejate, Asociația de Ecoturism din România (AER), Administrația PNVNT, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics vor colabora pentru a oferi un model de conservare a biodiversității prin procese naturale și de dezvoltare durabilă, prin educație și ecoturism.


PNVNT constituie nucleul unei destinații ecoturistice de referință (Ținutul Zimbrului) pentru zona de nord a țării, astfel ca Programul "Verde pentru viitor" are în vedere 3 direcții:

1. Dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură de vizitare specifică unui parc natural

Prin reamenajarea expoziției interioare a centrului de vizitare, creșterea eficienței energetice a clădirii centrului de vizitare, amenajarea unei zone recreaționale, refacerea și extinderea punții ce asigură o vedere panoramică asupra țarcului de aclimatizare pentru zimbri, refacerea a 3 trasee de drumeție turistică montană se va mări gradul de atractivitate și sustenabilitate a Parcului. 

2. Crearea unui plan de monitorizare a mamiferelor sălbatice, inclusiv a zimbrilor

Acesta va fi urmat de un studiu privind aspectele legate de interacțiunea speciei zimbru cu celelalte mamifere sălbatice și cu habitatele specifice zonei. În urma rezultatelor studiului, vor putea fi îmbunătățite măsurile de management la nivelul ariei protejate, în vederea menținerii biodiversității prin conservarea speciilor și ecosistemelor cheie– păduri, pajiști, etc. și prevenirii conflictelor om-faună.

3. Promovarea Educației de mediu în comunitățile din apropierea Parcului

În acest scop va fi creată o rețea de educatori pentru natură care va sprijini inițiativele de conservare desfășurate de Administrația PNVNT prin programe de educație dedicate copiilor și tinerilor din comunitățile învecinate. Printre activități se numără și realizarea de kituri de educație ecologică, poteci tematice și organizarea de activități în cadrul programului Săptămâna Verde.